Quá hạn góp vốn đầu tư doanh nghiệp phải làm gì?

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản đầu tư và tiến hành góp vốn vào tài khoản đầu tư đó trong thời hạn 90 ngày. Nhà đầu tư nước ngoài, vì lý do khách quan mà không nộp đúng, nộp đủ vốn đầu tư trong thời gian trên. Vậy, doanh nghiệp cần làm gì khi quá hạn góp vốn đầu tư. Luật Việt Phát – 0965.709.968 cung cấp thông tin pháp lý, giải pháp trong trường hợp quá hạn góp vốn đầu tư doanh nghiệp cần làm gì”.

Bài viết liên quan:

>>> Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

>>> Xin Giấy chứng nhận đầu tư thuộc chủ trương của UBND tỉnh

>>> Xin visa ĐT cho người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Gia hạn góp vốn doanh nghiệp nước ngoài – Luật Việt Phát 0965.709.968

1. Quá hạn góp vốn đầu tư doanh nghiệp phải chịu phạt hành chính

1.1. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư:

Theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp góp vốn không đúng thời hạn; doanh nghiệp liên hệ với Phòng thanh tra để xin quyết định xử phạt lỗi không góp đủ vốn.

Sau khi nhận quyết định, doanh nghiệp nộp phạt và tiến hành góp đủ vốn theo thời hạn ghi nhận tại quyết định của Phòng thanh tra hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gia hạn thời hạn góp vốn hoặc giảm vốn nếu không có khả năng góp vốn theo thời hạn ghi nhận tại quyết định của Phòng thanh tra.

1.2. Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do chậm góp vốn:

Doanh nghiệp nước ngoài nộp văn bản giải trình về việc vi phạm cho Phòng thanh tra, kèm theo có các tài liệu của nhà đầu tư; chứng minh tình hình góp vốn của nhà đầu tư (sao kê tài khoản đã chuyển vốn nhưng quá hạn không chuyển được); và các tài liệu khác theo yêu cầu của Phòng thanh tra.

1.3. Thời hạn giải quyết:

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày. (Kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính).

1.4. Mức phạt phạt vi phạm hành chính do chậm góp vốn:

Theo Điều 13, Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy ịnh phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;

Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;

Căn cứ theo hồ sơ giải trình và xem xét nội dung vi phạm, cơ quan thanh tra sẽ ra quyết định mức phạt phù hợp.

2. Quá hạn góp vốn đầu tư doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục gia hạn góp vốn

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn góp vốn, bao gồm:

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Giải trình nội dung và lý do điều chỉnh dự án;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Báo cáo đầu tư;

Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.

Lưu ý: Đối với dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu; địa điểm đầu tư; công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư; thời hạn thực hiện; thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tuy nhiên, trường hợp điều chỉnh thời hạn góp vốn (không phải thời hạn thực hiện dự án); thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; mà chỉ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 Luật đầu tư 2014.

Trên đây là tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp nước ngoài trong trường hợp “quá hạn góp vốn đầu tư doanh nghiệp cần là gì”. Mọi thông tin còn vướng mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ Luật Việt Phát – 0965.709.968.

CÔNG TY TNHH LUẬT VIỆT PHÁT

Tel: 0965.709.968 – Ms. Phượng            Email: vietphatlaw@gmail.com

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – LUẬT VIỆT PHÁT

A 91A Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

T 0965 709 968

E info@luatvietphat.com | vietphatlaw@gmail.com

W http://luatvietphat.com/

 

Tin Liên Quan