Tư vấn công ty niêm yết

Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

By :Luật Việt Phát 1087 Views 15/08/2019
Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Quản trị nội bộ doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi đảm bảo sự ổn định pháp lý doanh nghiệp. Quản trị nội bộ doanh nghiệp tốt giúp hạn chế tối đa sự chồng chéo trong quá trình quản trị doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề quản trị nội bộ, Luật Việt Phát cung cấp hoạt động tư vấn quản...Đọc Thêm

Đảm bảo quyền lợi của cổ đông sở hữu cổ phần tại công ty lên sàn chứng khoán

By :Luật Việt Phát 1035 Views 08/07/2019
Đảm bảo quyền lợi của cổ đông sở hữu cổ phần tại công ty lên sàn chứng khoán

Đảm bảo quyền lợi của cổ đông sở hữu cổ phần tại công ty lên sàn chứng khoán Câu hỏi: Kính chào Luật Việt Phát, Hiện tại, tôi mua 10.000 cổ phần của Công ty cổ phần X. Công ty X đã lên sàn chứng khoán. Trường hợp họp đại hội đồng cổ đông thường niên tôi có được quyền tham gia biểu quyết không? Làm...Đọc Thêm