Mã số, mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

By :Luật Việt Phát 1130 Views 07/06/2019
Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Mã số mã vạch là một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch hàng hóa (MSMV). Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần; mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc. Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc đăng ký mã số mã vạch; Luật Việt Phát sẽ là lựa...Đọc Thêm