Thủ tục visa - thẻ tạm trú

Gia hạn thị thực visa ĐT

By :Luật Việt Phát 1322 Views 06/06/2019
Gia hạn thị thực visa ĐT

Thị thực visa ĐT là thị thực được cấp cho người nước ngoài có dự án đầu tư tại Việt Nam. Khi visa của chủ đầu tư gần hết hạn, phòng nhân sự/pháp chế lưu ý thực hiện thủ tục gia hạn thị thực visa ĐT. Trường hợp không gia hạn visa, người sở hữu visa ĐT sẽ bị phạt hoặc ra khỏi Việt Nam và thực hiện...Đọc Thêm

Gia hạn thị thực visa LĐ

By :Luật Việt Phát 1595 Views 06/06/2019
Gia hạn thị thực visa LĐ

Visa LĐ là visa được cấp cho người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam. Thời hạn visa LĐ phụ thuộc vào thời hạn của giấy phép lao động. Tuy nhiên, gia hạn visa LĐ có thời hạn tối đa là 01 (một) năm. Khi visa của lao động nước ngoài gần hết hạn, Công ty bảo lãnh lao động cần thực hiện thủ tục...Đọc Thêm

Phân biệt ký hiệu trên thị thực (visa) – gia hạn visa DN, ĐT, LĐ

By :Luật Việt Phát 5514 Views 06/06/2019
Phân biệt ký hiệu trên thị thực (visa) – gia hạn visa DN, ĐT, LĐ

Phân biệt ký hiệu trên thị thực (visa) – gia hạn visa DN, ĐT, LĐ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 quy định rõ ký hiệu trên thị thực. Luật Việt Phát gửi quý khách hàng các thông tin, quy định liên quan trong bài viết; Phân biệt ký hiệu trên thị thực (visa) – gia...Đọc Thêm