Sở hữu trí tuệ

Đăng ký bảo hộ slogan cho doanh nghiệp

By :Luật Việt Phát 1000 Views 07/06/2019
Đăng ký bảo hộ slogan cho doanh nghiệp

1. Vì sao phải đăng ký bảo hộ slogan cho doanh nghiệp? Slogan là khẩu hiệu, thông điệp mà nhà kinh doanh muốn truyền tải đến người tiêu dùng. Đây là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, cho nên cần được quan tâm bảo vệ trước “nạn ăn cắp chất xám” đang diễn ra ngày càng phổ biến như hiện nay. Chính vì vậy, khi...Đọc Thêm

Phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

By :Luật Việt Phát 1182 Views 06/06/2019
Phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu chính là xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Theo đó, việc phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ này dựa trên bảng phân loại hàng hóa dịch vụ mà Cục sở hữu trí tuệ cung cấp chứ không phải sẽ dựa trên danh mục nhóm ngành đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày 01...Đọc Thêm

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

By :Luật Việt Phát 1046 Views 06/06/2019
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau; dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được, thể hiện đưới dạng từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh, bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nhãn...Đọc Thêm